Home / Onderhoud / Buitenland

Buitenland

Kuiper & Zn levert installaties wereldwijd en zorgt ook dat zij optimaal worden onderhouden.
Een ketelhuis in Kilinto, Ethiopië

Kuiper & Zn is niet alleen actief in Nederland, maar levert complete installaties en verleend service over de hele wereld. Voor de buitenlandse installaties bieden wij een zogeheten Service Level Agreement (SLA) aan. De installaties die wij plaatsen worden veelal geleverd in combinatie met een SLA, maar wij bieden onze service activiteiten ook steeds meer aan voor installaties die niet door ons geleverd zijn. Onze monteurs en inspecteurs hebben al talloze ketels gezien, waardoor ze snel een juiste diagnose kunnen stellen en u kunnen adviseren hoe de ketel in optimale conditie kan blijven.

Door preventief inspecties uit te laten voeren kunnen eventuele onregelmatigheden vroegtijdig opgemerkt worden. Hierdoor worden mogelijke incidenten en rendementsverlies tot een minimum beperkt en dat levert een veilige, betrouwbare installatie op. Een Service Level Agreement bestaat onder andere uit een jaarlijkse ketel inspectie en twee brander inspecties per jaar.

  • Ketel inspectie; hierbij inspecteren wij de ketel van buiten en binnen (rookgaszijdig en waterzijdig), we nemen ook het volledige ketelhuis mee waar alle componenten aan bod komen zoals ontgasser, economizer, pompen, etc. Hierbij acteren wij als een notified body, aangezien niet ieder land een NOBO heeft.

  • Brander inspectie; hierbij inspecteren we de brander, voeren we onderhoud uit en vervangen we onderdelen waar nodig (indien aanwezig). Tevens optimaliseren wij de verbranding voor de juiste balans tussen stookkosten en uitstoot.

Na een inspectie schrijven wij een uitgebreid rapport, waarin de huidige status wordt beschreven met uiteraard een praktisch advies hoe de ketel optimaal benut kan worden met een hoge bedrijfszekerheid. Tevens kunnen wij een advies geven of en welke reservedelen op voorraad moeten liggen om stilstand te minimaliseren. Indien er reparaties of aanpassingen benodigd zijn, kunnen onze gespecialiseerde engineers deze voor u uitvoeren. 


Huurketels | Naverbranders
Zoekmachine optimalisatie by 24orange.nl