Periodieke Inspectie

Naast het periodieke onderhoud verzorgt Kuiper & Zn ook periodieke inspecties volgens de SCIOS normering.
Periodieke Inspectie (PI)

Inspectieplicht

De gebruiker is wettelijk verplicht iedere brander met een belasting van 100 kW of hoger naast het onderhouden ook te laten inspecteren. Dit wordt ook wel periodieke inspectie (PI) genoemd. Tijdens de EBI is de inspectiefrequentie bepaald, wat over het algemeen eens per vier jaar is. In een enkel geval kan er bepaald worden dat de inspectie vaker uitgevoerd moet worden, om de kwaliteit van de verbranding te waarborgen.

Werkzaamheden

Bij een inspectie wordt niet alleen de brander bekeken, maar ook de brandstoftoevoerleiding en een emissiemeting. De inspectie aan de meeste branders neemt slechts enkele uren in beslag. De werkzaamheden voor een Periodieke Inspectie bestaan uit:

 • Het meten van de ventilatie- en veiligheidstijden (starttijdendiagram)
 • Het controleren op de aanwezigheid van alle vereiste beveiligingen
 • Het controleren van beveiligingen op juiste werking en afstelwaarde
 • Het uitvoeren van een rookgasanalyse
 • Het meten van gas- en luchtdrukken bij diverse belastingen
 • Het controleren van het rendement van de installatie
 • Het controleren van het brandstofverbruik m.b.t. de belasting van het toestel
 • Het visueel controleren van het schakelpaneel op gebreken
 • Het visueel controleren van het rookgasafvoerkanaal
 • Het beoordelen van de elektrische werkingsschema's
 • Het visueel controleren van de secundaire installatiedelen en instrumenten, (pompen, afsluiters, vaten, manometers, temperatuurmeters e.d.)
 • Het visueel beoordelen van de stookinstallatie/stookruimte
 • Het beoordelen van de fysieke conditie van de brander en gasstraat
 • Het uitbrengen van beargumenteerde reparatie- en/ of vervangingsadviezen
 • Het opstellen van een periodiek inspectierapport (PI) conform de BEMS

 

Neem contact met ons op zodat wij u een passend voorstel kunnen doen.

 


Huurketels | Naverbranders
Zoekmachine optimalisatie by 24orange.nl