Eerste Bijzondere Inspectie

Een Eerste Bijzonder Inspectie is de basis voor het branderonderhoud. Hierin wordt bepaald wat de onderhoud- en inspectiefrequentie is.
Eerste Bijzondere Inspectie

Om een verwarmings- of stookinstallatie met een vermogen >100kW in gebruik te kunnen nemen moet de gebruiker van de installatie een rapport laten opstellen waaruit blijkt dat de installatie aan de geldende eisen voldoet. Dit wordt de Eerste Bijzondere Inspectie genoemd, kortweg EBI. In het rapport wat wordt opgeleverd staan de basiswaarden van de installatie, zodat tijdens een PO of PI hier op terug gevallen kan worden.

Bij het uitvoeren van een EBI komen de volgende zaken aan bod:

  • Uitvoeren van een inspectie van de stookinstallatie en het opstellen van een basisverslag
  • Het valideren van werkinstructies voor Periodieke Inspectie (PI) en Periodiek Onderhoud (PO)
  • Vaststellen van de grenswaardes waarbij afstellingen van beveiligingen nog acceptabel zijn
  • Beoordelen of afwijkingen ten opzichte van de voorschriften acceptabel zijn voor zowel de eerste- als de periodieke inspectie;
  • Het uitvoeren van inspecties aan bijzondere installaties;
  • De frequentie bepalen voor de PO en PI.

Neem contact met ons op zodat wij u een passend voorstel kunnen doen. 


Huurketels | Naverbranders
Zoekmachine optimalisatie by 24orange.nl